Suunniteltu turvallisiksi

Suunnittelufilosofiamme yksi kulmakivistä on tehdä tuotteistamme turvallisia

Turvallinen ja helppo käyttö

Luxaflex® noudattaa ehdottomana vähimmäisvaatimuksenaan eurooppalaista standardia SFS-EN 13120, joka koskee sisäkaihtimien toimintavaatimuksia ja turvallisuutta (Internal blinds. Performance requirements including safety). Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita, joiden avulla pyrimme vähentämään onnettomuusriskiä entisestään. Eurooppalaisen standardin muutoksista johtuen olet jo saattanut havaita muutoksia kaihtimessasi.

Useimpien kaihtimien narun tai ketjun on jäätävä vähintään 150 cm korkeudelle lattian pinnasta laskettuna, mikä vähentää pienten lasten onnettomuusriskiä.

Yleisiä ohjeita

Kaihtimien ostajien ja asiakkaiden on oltava tietoisia niistä vaaroista, joita löysät narut, nyörit, silmukat ja johdot saattavat aiheuttaa pienille lapsille. Ota aina huomioon seuraavat ohjeet:

  1. Pienet lapset voivat kuristua vetonarujen silmukkaan, ketjuun, nauhoihin ja hihnoihin, joilla tuotetta käytetään. Lapset voivat myös kiertää hihnoja kaulansa ympäri.
  2. Kuristumisen ja kiinni jäämisen välttämiseksi hihnat on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
  3. Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet kauas ikkunatekstiilin naruista.
  4. Älä kiinnitä naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kierry ja muodosta silmukoita.
  5. Asenna ja käytä turvalaitteita näiden laitteiden ohjeiden mukaisesti onnettomuusvaaran pienentämiseksi.